Automatisch gegevens uitwisselen in Europa

Automatisch gegevens uitwisselen in Europa

20 augustus 2013

Belastingontduiking en belastingfraude is de laatste tijd erg veel in het nieuws. Veel grote ondernemingen betalen op deze manier veel minder en soms bijna geen belasting. De Europese landen lopen zo veel belasting mis. Om deze fraude te voorkomen hebben de landen afgesproken om binnen Europa meer informatie automatisch te gaan uitwisselen.

Om de belasting te kunnen innen, moeten de belastingdiensten in de verschillende landen beschikken over voldoende informatie. Vooral als het gaat om internationale geldstromen wil het nog wel eens lastig zijn om alle informatie te achterhalen. Om deze informatie-uitwisseling te verbeteren, heeft de Europese Commissie voorgesteld om het uitwisselen van informatie uit te breiden.

Spaarrenterichtlijn

Voor het uitwisselen van informatie over de spaartegoeden van niet-ingezeten particulieren bestaat er nu de spaarrenterichtlijn. Deze richtlijn bestaat al vanaf 2005. Het is de bedoeling deze richtlijn verder uit te bereiden. Voor het einde van het jaar moet deze nieuwe richtlijn ingevoerd worden.

Andere vormen van inkomsten

Daarnaast moet er per 1 januari 2015 een nieuwe richtlijn komen die ziet op het uitwisselen van informatie over de andere vormen van inkomsten. Het gaat dan om inkomsten uit dienstbetrekking, directeursbeloningen, levensverzekeringen, pensioenen en onroerend goed. De Europese Commissie heeft nu aangegeven dat ze dit voorstel voor het automatisch uitwisselen van gegevens ook wil uitbreiden met dividenden, vermogenswinsten, rekeningtegoeden en andere financiële inkomsten. Dit moet de landen helpen bij het vaststellen en innen van de belastingen.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Wanneer hoort u iets van de belastingdienst! - Administratiekantoor Riks Advies Voorschoten/Leiden

Wanneer hoort u iets van de belastingdienst!

1 september 2023 - Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u per post en in uw digitale berichtenbox van de belastingdienst bericht waarin staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dat bericht heet een... lees verder »

factuureisen - Administratiekantoor Riks Advies Voorschoten/Leiden

factuureisen

28 juni 2022 - Bent u verplicht te factureren? Vermeld op uw factuur dan altijd de volgende gegevens: -uw volledige naam en die van uw afnemer Vermeld de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.