Fiscus kan herzien voorlopige aanslag weigeren

U kunt in principe een nieuwe voorlopige aanslag aanvragen als de ontvangen aanslag onjuist is. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil het herzien van de voorlopige aanslag echter beperken en heeft daarvoor de wet aangepast. De inspecteur kan nu in bepaalde gevallen weigeren om een onjuiste voorlopige aanslag aan te passen.

Er was namelijk een forse aanpassing van het automatiseringssysteem nodig om bepaalde wijzigingen door te kunnen voeren. Het lukte de fiscus daarom niet om al deze nieuwe bedragen en wijzigingen mee te nemen bij het bepalen van de hoogte van de voorlopige aanslag. Hierdoor was de kans aanwezig dat de voorlopige aanslag niet helemaal juist was.

Voorlopige aanslag is schatting

Bent u van mening dat de voorlopige aanslag onjuist is, dan kunt u de inspecteur vragen om de voorlopige aanslag te herzien. U moet echter niet vergeten dat het bij de voorlopige aanslag gaat om een schatting. Daardoor is er sprake van een bepaalde mate van onzekerheid. De fiscus corrigeert eventuele afwijkingen met de definitieve aanslag. Met de wetswijziging wil de staatssecretaris voorkomen dat de inspecteur ook bij een geringe afwijking toch de voorlopige aanslag moet herzien. Vanaf 28 januari 2014 heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de herziening te weigeren als:

de mogelijke onjuistheid het gevolg is van een recente wijziging in de wet- en regelgeving die niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig in de automatisering is verwerkt; én
het bedrag van de voorlopige aanslag niet aanmerkelijk afwijkt van het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld.
Weigert de inspecteur om de voorlopige aanslag te herzien, dan moet u wachten tot de definitieve aanslag.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Blogpagina.

Wat is de fiscale oudedagreserve (FOR) en hoe werkt dat?

19 oktober 2021 - Ben je zelfstandig ondernemer en wil je naast je AOW ook aanvullend pensioen opbouwen? Dan kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Dit is een regeling waarbij je elk jaar een deel van je winst mag reserveren voor je pensioen. Voor wie is de fiscale oudedagsreserve (FOR)? Om in aanmerking te komen voor de fiscale oudedagsreserve (FOR) hanteert de Belastingdienst een aantal voorwaarden: Je moet ondernemer zijn voor de inkomste... lees verder »

Veel voorkomende fouten bij het doorbelasten van kosten - Administratiekantoor Riks Advies Voorschoten/Leiden

Veel voorkomende fouten bij het doorbelasten van kosten

7 oktober 2021 - Als je kosten maakt voor een klant, worden deze vaak doorbelast aan de klant. Bij het doorbelasten van kosten wordt niet altijd het juiste btw tarief gebruikt. Wat... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.