Langer bewaren kan soms geen kwaad

Langer bewaren kan soms geen kwaad

9 juli 2012

In principe bent u verplicht om uw administratie zeven jaar te bewaren. Voor bepaalde gegevens kan het echter handig zijn om ze voor een langere periode te bewaren. Dit blijkt ook uit een recent arrest van de Hoge Raad.

De discussie bij de rechter ging om de afkoop van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule in 2007. In dat jaar keerde de verzekering een bedrag van € 52.665 uit. In zijn aangifte gaf de man de ontvangst van dit bedrag echter niet aan. De inspecteur ging hier niet mee akkoord en nam de afkoopsom toch op in de aanslag inkomstenbelasting. De man vond dit niet terecht en stelde dat de premies die hij in 1984 had betaald in mindering moesten komen op de afkoopsom. Het was nu aan de rechter om de juiste behandeling aan te geven.

Premies niet eerder in aftrek gebracht

Het gerechtshof verwees naar een besluit van de staatssecretaris uit 1990. De man mocht de premies in 2007 alsnog in aftrek brengen als hij kon aantonen dat hij de premies in 1984 niet in aftrek had gebracht. Hij beschikte echter niet meer over deze gegevens en vond ook dat de Belastingdienst deze gegevens had moeten bewaren. De rechter was het hier niet mee eens, omdat de man het bewijs moest leveren. Dit lukte hem echter niet en de rechter bepaalde dan ook dat de man de premies in 2007 niet in aftrek kon brengen. De Hoge Raad volgde het gerechtshof en gaf de inspecteur dus gelijk.
Hoge Raad, 29 juni 2012, LJN: BW9732

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Wanneer hoort u iets van de belastingdienst! - Administratiekantoor Riks Advies Voorschoten/Leiden

Wanneer hoort u iets van de belastingdienst!

1 september 2023 - Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u per post en in uw digitale berichtenbox van de belastingdienst bericht waarin staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dat bericht heet een... lees verder »

factuureisen - Administratiekantoor Riks Advies Voorschoten/Leiden

factuureisen

28 juni 2022 - Bent u verplicht te factureren? Vermeld op uw factuur dan altijd de volgende gegevens: -uw volledige naam en die van uw afnemer Vermeld de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.